ميكروفون :

 

وسيله اي است كه براي تبديل انرژي مكانيكي حاصل از حركت لحظه اي ذرات هوا ناشي از امواج صوتي (انرژي آكوستيكي) به انرژي الكتريكي مي باشد و اگر آن را ضبط كنيم مي توانيم بعدا آنرا بازيافت كنيم .
 

امواج صوتی كه به میكروفون برخورد می كنند باعث می شوند سیم پیچ در میدان آهن ربا به لرزش در آید. بدین ترتیب، سیگنال الكتریكی در سیم پیچ تولید می كند، به طوری كه جریان آن همانند نوسانات امواج صوتی تغییر می كند.

البته وقتی امواج صوتی به سیگنال های الكتریكی تبدیل شدند می توان آنها را برای مصارف مختلف به كار برد. در تصویر زیر سیگنال الكتریكی ابتدا تقویت شده و سپس بر روی نوار ضبط می شود.

در مدل سازی زیر عملكرد میكروفون به نمایش گذاشته شده است. همانطور كه می بینید بر اثر برخورد صدا به صفحه میكروفون، آهن ربا داخل سیم پیچ به حركت در آمده و ولتاژی تولید می شود. برای تولید صدا، بسامد كم و یا بسامد زیاد را انتخاب نمایید. درضمن برای صدا با شدت زیاد نیز (دامنه زیاد) را انتخاب كنید.

 

وقتی این سیگنال به سیم پیچ بلندگو فرستاده می شود، میدان مغناطیسی متغیری در آن بوجود می آورد. این میدان تأثیر متقابلی بر میدان آهن ربا میگذارد و آن را به حركت وامی دارد. سیم پیچ مخروط بلندگو را به حركت در می آورد به دنبال آن باعث نوسان هوا شده و در نتیجه امواج صوتی مشابه ای تولید می گردد. میكروفون و بلندگو با آهن ربای متحرك نیز بر اساس اصل مشابه ای كار می كند.

در مدل‌سازی زیر شكل ظاهری یك بلندگو را می‌بینید. اگر بخواهید می‌توانید بر روی (فشار دهید) کلیک کنید و اجزاء داخلی آن را نیز ببینید.


 

در مدل‌سازی زیر یك بلندگوی متصّل به برق متغیر را می‌بینید آیا نیروی مغناطیسی وارد بر سیم پیچ باعث حركت صفحه بلندگو می‌شود؟


 

انواع ميكروفون ها :
ميكروفون ها بر چهار نوع اند :

ميكروفون زغالي(دانه زغالي) :

در ميكروفون زغالي تغييرات فشار صوت از طريق ديافراگم به مجموعه اي از دانه هاي زغال وارد شده و در نتيجه تغيير مقاومت حاصل مي شود و اين تغييرات مقاومت باعث تغييرات جريان در مدار مي گردد و به اين ترتيب تغييرات فشار صوت به جريان الكتريكي تبديل مي گردد .

ميكروفون كريستالي :

كريستال جسمي است كه اگر تحت فشار قرار گيرد در دو سرش ولتاژ توليد مي كردد . بنا براين جابجايي ديافراگم و فشار آن بر روي كريستال باعث تبديل امواج صوتي به امواج الكتريكي از نوع ولتاژ مي گردد .ميكروفون كريستالي داراي امپدانس بسيار بالايي هستند بنابراين بايد به تقويت كننده اي وصل شوند كه داراي امپدانس ورودي زياد (حداقل 2 مگا اهم ) باشد .
ميكروفون هاي سيم پيچ متحرك :


در اين ميكروفون ها به سيم پيچي كه در پشت آن قرار دارد متصل است و با ارتعاش ديافراگم سيم پيچ در يك ميدان آهن ربايي به حركت در مي آيد .در نتيجه در آن جرياني متناسب با امواج صوتي توليد مي گردد كه مي توان آن را تقويت نمود .
ميكروفون خازني :

ميكروفوني است كه در آن يك خازن وجود دارد ،يكي از صفحه هاي خازن به ديافراگم وصفحه ديگر آن ثابت است . صفحه متحرك توسط ارتعاش ديافراگم جابجا مي شود در نتيحه ظرفيت خازن متناسب با تغييرات ديافراگم تغيير مي كند .لازم به ذكر است كه براي ضبط شداي افراد از ميكرو فون هاي با سيم ، ميكرو فون هاي بي سيم ، ميكرو فون هاي گيره اي ، ميكرو فون هاي گردني استفاده نمو د.بلندگو :


بسیاری از میكروفون ها و بلندگوها از یك آهن ربای ثابت و یك سیم پیچ متحرك تشكیل شده است.بلندگو در سيستم هاي صوتي و تصويري براي تبديل انرژي مكانيكي به امواج صوتي استفاده مي شود .بلندگوها ساختمان هاي متفاوتي دارند اما اغلب آن ها از نوع سيم پيچ متحرك هستند .اين بلندگوها اساسا از ديافراگمي متصل به سيم پيچ دايره اي كوچكي تشكيل مي شوند كه در شكاف حلقوي كوچكي بين قطب هاي يك آهن ربا آويخته شده است .
جريان متناوب اعمال شده به سيم پيچ شار مغناطيسي متغيري پيرامون آن ايجاد مي كند.اين شار با تاثير متقابل بر ميدان آهنربا، آهن ربا و ديافراگم متصل به آن را وادار به حركت به داخل وخارج مي كند.
امواج صوتي در محدوده فركانس 20هرتز تا 20 كيلو هرتز قرار دارد كه تك بلندگو نمي تواند همه اين امواج را پخش كند براي حفظ كارايي ديافراگم در گستره فركانس صوتي ، بلند گوهاي چند واحدي ساخته مي شوند ، كه در آن ها طيف فركانسي به دو ، سه و يا چهار باند فركانسي تقسيم مي شوند وهر ين از اين باند ها با بلندگوي جداگانه اي كه براي آن باند خاص طراحي شده است پخش مي گردد .
بلندگوهاي مخروي بزرگ براي پخش فر كانس هاي پايين تر (صوت هاي بم) ، بلندگوهاي مخروطي متوسط براي پخش باند فركانسي متوسط و بلندگوهاي با ديافراگم كوچك تخت يا مخروطي براي پخش باند فركانسي بالا بكار مي روند .
طريقه تست بلند گو :
به چندين روش مي توان بلندگو را تست كرد :
اگر سيم پيچ بلند گو سالم باشد عموما بلندگو سالم است با اين حال با تزريق ولتاژ كم لحظه اي كه مي تواند توسط اهم متر يا منبع دي سي باشد صداي تق از آن صادر مي شود .همچنين با تزريق يك ولتاژ اي سي با فركانس صوتي حدودا يك كيلو هرتز در صورت سالم بودن از آن صوت صادر مي شود .تاريخ : دوشنبه ۹ اسفند۱۳۸۹ | 21:7 | نویسنده : Fatima |